ENERGIE NATURY to nieustający taniec życia

"Niektórzy nazywają mnie Naturą, inni nazywają mnie Matką Naturą. Jestem tutaj od 4,5 miliarda lat. Tak naprawdę nie potrzebuje ludzi to ludzie potrzebują mnie.  Twoja przyszłośc zależy ode mnie. Gdy ja sie rozwijam i Ty się rozwijasz, gdy ja się potykam, Ty też się potykasz, albo i gorzej.  Byłam tu przez wieczność, karmiłam gatunki potężniejsze od Ciebie i zagłodziłam gatunki potężniejsze od Ciebie.

Moje są oceany, moja jest ziemia, moje są płynace rzeki, moje są  lasy, Wszystko mogę Ci zabrać lub ofiarować. Masz wybór, jak będziesz żył , to, czy będziesz myślał o mnie  czy nie,  nie ma dla mnie znaczenia. Tak czy inaczej Twoje zachowanie zdeterminuje Twoje przeznaczenie - nie moje. Ja jesem Naturą, ja bedę istnieć. Ja jestem gotowa by ewaluować. A Ty , jesteś gotów?"

MAGNETYZM ZIEMSKI

 

Magnetyzm ziemski jest niezbędnym składnikiem ludzkiego zdrowia

Pola magnetyczne wytwarzane przez   Ziemię, to w rzeczywistości pola elektromagnetyczne wytwarzane przez poruszające się ładunki elektryczne. 

Tylko brak odpowiednich receptorów sprawia, że człowiek nie może „poczuć” pola magnetycznego. Jednak mimo braku odczuwania – ciało reaguje na nie, zachodzą w organizmie  reakcje, które powodują określone skutki, a wiele z tych reakcji można zarejestrować.

Linie otaczające Ziemię na tym obrazie pokazują kształt pola magnetycznego Ziemi w normalnych warunkach.https://svs.gsfc.nasa.gov/11689

Człowiek to istota elektromagnetyczna

Człowiek jest  istotą elektromagnetyczną. Pomiędzy dwiema istotami – elektryczną i magnetyczną istnieje ścisły związek. Procesy biologiczne są regulowane polem magnetycznym, ale sterowane elektrycznie. Komórki nerwowe wytwarzają impulsy elektryczne i przekazują je dalej, do tkanek. Równocześnie oddziałuje na nie pole magnetyczne Ziemi..
Każda komórka jest mikrokondesatorem gromadzącym energię elektryczną. Można mierzyć jej napięcie i na tej podstawie określać bardzo dokładnie bioaktywność organizmu i zagrożenia zdrowia człowieka

Jesteśmy ogromnym zbiorem ładunków elektrycznych, ponieważ każdy z nas jest zbiorem ogromnej ilości atomów.

Wszystkie procesy życiowe opierają się na działaniu pól

elektromagnetycznych

Pole magnetyczne ziemskie  przenika całe ciało, docierając komórek  indukuje w nich prąd elektryczny, który wywołuje różnorodne procesy. Każda żywa komórka także generuje pole magnetyczne za sprawą zachodzących w niej procesów biochemicznych i polaryzacji. Istnienie tych pól jest niezbędne do normalnego funkcjonowania organizmów. Pole jest źródłem wzbudzania atomów oraz ich zmian na poziomie atomowym i cząsteczkowym, jest odpowiedzialne za zwiększenie tempa metabolizmu, prawidłowy przepływ krwi (nie za duża krzepliwość, wychwyt tlenu), poruszanie się i dystrybucję jonów w płynach komórkowych i wewnątrzustrojowych.Pole komórkowe musi znajdować się w równowadze z polami zewnętrznymi :Ziemi, Słońca, Galaktyki.

"Żywy ustrój to magnetyczny mechanizm, w którym procesy chemiczne i elektroniczne są poruszane słabymi i srednimi polami magnetycznymi"

Prof. W. Sedlak

 

Ziemia to największy magnes wokół nas.

 

 • Pole magnetyczne Ziemi oddala szkodliwe promieniowanie słoneczne.
 • Wpływa na wszystkie żywe organizmy i rośliny.
 • Pomaga  zwierzętom migrującym zorientować się w przestrzeni.

Prawidłowe pole magnetyczne ziemskie

 • utrzymuje prawidłowe pole i napięcie pola elektromagnetycznego organizmu
 • sprzyja jego prawidłowej pracy
 • pobudza przemianę materii i podnosi poziom energii w organizmie.
 • jeżeli dodamy do tego  prawidłowe odżywianie i ruch, wpłynie to wybitnie pozytywnie na poprawę zdrowia i sprawności.

Zakłócone pole magnetyczne to niedobór magnetyzmu

ziemskiego

 • nasze biopole i komórki przestają normalnie funkcjonować
 • z trudem utrzymują równowagę biologiczną (homeostazę)
 • następuje spadek energii życiowej
 • o wiele słabsze przysfajanie składników odżywczych
 • upośledzenie procesów metabolicznych
 • w zwiazku z powyzszym pojawiają sie róznego rodzaju choroby

Czynniki zakłócające naturalne pole magnetyczne Ziemi

 

 

 • strefy nad ciekami wód wgłębnych
 • strefy siatki szwajcarskiej wyższego stopnia
 • smog elektromagnetyczny (pole magnetyczne naszej planety zaburzone jest ogromną liczbą sztucznych pól wytwarzanych przez urządzenia zasilane prądem ).
 • życie w budynkach z betonu i stali,
 • długie przebywanie w budynkach z betonu i stali, samochodzie, pociągu, samolocie, windzie, itd.

CIEKI WÓD WGŁĘBNYCH

CO TO JEST PODZIEMNY CIEK WODNY

Mówiąc najprościej, jest to przemieszczanie się kropelek wody w piaskach lub żwirach, pod powierzchnią ziemi, w warstwie wodonośnej albo w szczelinach utworów geologicznych.
Nad  podziemnymi ciekami wodnymi, w tzw. strefie  zadrażnień geopatycznych, zmieniają się parametry wszystkich znanych nauce pól fizycznych: grawitacyjnego, elektrycznego, elektromagnetycznego a także radiacyjnego, powstają obszary wzrostu temperatury i wilgotności, następują zmiany potencjałów elektrycznych ziemi z ujemnego na dodatni i odwrotnie. szkodliwość oddziaływania stref na zdrowie człowieka wynika przede wszystkim z wolnych rodników wdychanych w zbyt dużej ilości (w nocy podczas snu), oraz z pików akustycznych i elektromagnetycznych co dezintegruje organizm. Strefa nad podziemnym ciekiem wodnym jest więc obszarem energetycznie zaburzonym.

Metoda elektrosejsmiczna

wykrywania cieków wodnych- wykresW podziemnych warstwach wodonośnych tempo przepływu wody może być bardzo zróżnicowane z uwagi na zmieniające się układy geologiczne, to powoduje wzrost ciśnienia zagęszczanych kropelek wody wchodzących w ciągły ruch turbulentny.
Cząsteczki wody są dipolami elektrycznymi o dużym momencie dipolowym. Woda jest zatem dobrym przewodnikiem i rozpuszczalnikiem kryształów jonowych oraz substancji o cząstkach biegunowych.
Woda może też rozrywać wiązania ciał stałych powodując najróżniejsze efekty energetyczne. Przepływające w cieku wgłębnym elektrolity to rozpuszczone w wodzie różnego rodzaju sole, w których przeważają paramagnetyki nad ferromagnetykami.
Ciek wgłębny staje się więc cieczą doskonale przewodzącą i współdziałającą z polem geomagnetycznym. Pole to w połączeniu z ruchem turbulentnym elektrolitu generuje energię geomagnetohydrodynamiczną, będącą źródłem emisji fal elektromagnetycznych, akustycznych i fal QUASI - ALFVENA.

STRES GEOPATYCZNY

Nad  podziemnymi ciekami wodnymi ( żyłami wodnymi), w tzw. strefie  zadrażnień geopatycznych lub inaczej- zaburzeń tellurycznych, zmieniają się parametry wszystkich znanych nauce pól fizycznych: grawitacyjnego, elektrycznego, elektromagnetycznego a także radiacyjnego, powstają obszary wzrostu temperatury i wilgotności, następują zmiany potencjałów elektrycznych ziemi z ujemnego na dodatni i odwrotnie.

STEREFA ZADRAŻNIEŃ GEOPATYCZNYCH

to obszar energetycznie zaburzony

1. Strefy nad ciekami wód wgłębnych są ośrodkiem plazmowym, wzbudzenia energetycznego materii w stanie gazowym.

2. strefę charakteryzuje dość silna równowaga energetyczna, choć zmienna w czasie i przestrzeni

3. strefa jest ośrodkiem uprzywilejowanej propagacji radiowej oraz przewodnictwa elektrycznego i akustycznego.

4. warunki energetyczne w strefie, rejestrowane na taśmie i mierzone  miernikami elektrycznymi, wykazują duży przedział zmian /np. 220-2200 mV/ i przypominają gejzer.

5. szkodliwość oddziaływania stref na zdrowie człowieka wynika przede wszystkim z
wolnych rodników wdychanych w zbyt dużej ilości (w nocy podczas snu), oraz z pików akustycznych i elektromagnetycznych co dezintegruje organizm.

6. oddziaływanie i emisje stref nad ciekami z poszczególnych poziomów wodonośnych nie sumują się rachunkowo, a czasami wzajemnie okresowo lub stale znoszą się, czyli skrzyżowania cieków mogą, lecz nie muszą być najgroźniejsze.

7. oddziaływanie szkodliwe dla zdrowia jest najbardziej niebezpieczne w  paśmie kondensatu  plazmy o szerokości 0,5-5 cm, a w przypadku emisji szczelinowej  nie przekracza 19 cm.

8. oddziaływanie strefy kondensatu plazmowego, jest najbardziej niebezpieczne dla dzieci do 12 lat, dla kobiet ciężarnych, oraz osób skłonnych do chorób laryngologicznych i nowotworowych

9. graficzny przekrój przez strefę przypomina sylwetkę snopków zbóż ustawionych na polu po skoszeniu do suszenia: jest szeroka u dołu, zwęża się z wysokością, by znów nagle i silnie  się rozszerzać przy zmiennej i bardzo różnej wysokości.

10. strefy nie można zneutralizować mentalnie

11. strefie można przywrócić naturalną rezonansową, częstotliwość drgań pola magnetycznego ziemskiego, które w strefie nad ciekami wód wgłębnych jest zaburzone,
poprzez swoiste nastrojenie , za pośrednictwem sygnału wzorcowego emitowanego przez  antenę /nadajnik techniczny/    skonstruowany i nazwany przez prof. dr Lecha J. Radwanowskiego - RADIOS-em. Wymaga on odpowiedniego ustawienia.

 

Stres geopatyczny wpływa praktycznie na wszystkie aspekty ludzkiego życia, pogarsza jego jakość pozbawiaja zadowolenia i satysfakcji, odbieraja spokój emocjonalny, często zagrażaja nawet stosunkom interpersonalnym i rodzinnym.

 

Przebywanie w  strefch zaburzeń geopatycznych jest najbardziej szkodliwe dla człowieka( i zwierząt),   unieruchomionych przez dłuższy czas w jednym i tym samym miejscu, w sposób powtarzalny a więc przede wszystkim tam, gdzie zanjduje się łóżko lub miejsce pracy.Stres geopatyczny to odpowiedź organizmu na długotrwałe przebywanie nad strefami geopatycznymi Ziemi, narusza homeostazę organizmu, czyli stan samoregulacji, w którym wszystkie układy fizyczne i fizjologiczne funkcjonują prawidłowo.

 

Można powiedzieć, że stres geopatyczny, wywołuje  reakcje fizjologiczne służące adaptacji do negatywnego oddziaływania a przez to także,  zwróceniu naszej uwagi na problem np. w miejscu spania.
Jeżeli poziom oddziaływania stresu geopatycznego na ludzki organizm, na przestrzeni długiego czasu, pozostaje niezmienny, to stopniowo  naturalna odporność organizmu zmniejsza się , co prowadzi do zaburzenia równowagi, a w konsekwencji do chorób. Jeśli wpływ stresu geopatycznego nie trwa długo lub nie jest intensywny, to organizmowi udaje się przez jakiś czas utrzymać lub szybko powrócić do równowagi.


Dzieci, a szczególnie małe dzieci, są najbardziej wrażliwe na negatywne (geopatyczne) oddziaływanie Ziemi, i jeśli ich łózko znajduje się na strefie geopatycznej, to można przypuścić, że u dziecka może powstać przewlekłe zaburzenie snu. U najmniejszych dzieci występuje instynkt określania, na ile miejsce, w którym się znajdują jest zdrowe. Jeśli małe dziecko śpi na strefie geopatycznej i nie ma możliwości opuszczenia jej, to może długo płakać i wpadać w histerię. Nieco starsze dzieci mogą instynktownie usiłować odsunąć się od niepokojących je stref. Mogą próbują zasnąć na podłodze lub w fotelu, na kanapie, byle tylko nie we własnym łóżku. Jeśli zaś nie mogą opuścić posłania, to starają się spać na brzegu lub w poprzek łóżka, lub też zwijają się w kłębek gdzieś w kąciku.
Starsze dzieci umiejące już mówić, relacjonują nocne napady strachu, poczucie, że ktoś znajduje się w pokoju, albo że ktoś chodzi lub je budzi.
Profilaktyka zaburzeń snu u dzieci ma decydujące znaczenie dla ich rozwoju fizycznego i umysłowego.

Objawy stresu geopatycznego

W DOMU

 • problemy emocjonalne
 • nadpobudliwość, agresja
 • ciągłe uczucie zmęczenia
 • poirytowanie i przygnębienie
 • częste choroby
 • brak reakcji na leczenie
 • bezsenność
 • bóle głowy, depresja
 • problemy z kręgosłupem i kośćmi
 • astma, alergia, problemy z krążeniem i sercem
 • u kobiet mogą wystąpić problemy z zajściem w ciąże, poronienia
 • nowotwór i wiele innych

W SZKOLE

 • dzieci są nadpobudliwe i nerwowe
 • dokucza im ospałość
 • bóle głowy, zmeczenie
 • częste przeziębienia
 • trudności w nauce
 • depresja
 • brak koncentracji , trudności w zapamietywaniu

W BIURZE

 • napięcia między personelem
  i pracownikami
 • częsta nieobecność w pracy z powodu choroby
 • utrata koncentracji
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • zmniejszenie efektywności i wydajności
 • depresja
 • bóle głowy
 • stress
 • zmęczenie, senność

UWAGA !

Stres geopatyczny nie wywołuje chorób w sposób bezpośredni ale osłabia odporność organizmu, czyni go bardziej podatnym na rozmaite infekcje i choroby.

Odporność na stres geopatyczny może spadać stopniowo  lub  nagle. W większości przypadków oznacza to, że układ immunologiczny słabnie i wyczerpują się zasoby energetyczne organizmu.

U osób, które przez długi czas przebywają w strefach geopatycznych obserwuje się następujące wspólne symptomy: dyskomfort, ogólne osłabienie, senność lub ciągłe bóle głowy, nieuzasadnioną nerwowość, strach, pieczenie i ukłucia w różnych miejscach ciała, skurcze mięśni nóg, ochłodzenie kończyn.
Podczas obiektywnej analizy stanu zdrowia człowieka znajdującego się w strefie geopatycznej odnotowuje się zmiany wskaźników stanu czynnościowego – zmianę pH i składu krwi, zwiększony opad erytrocytów, obniżony opór elektryczny skóry, zaburzenia pracy centralnego układu nerwowego, częstoskurcz i inne zmiany. Zachodzące w człowieku zaburzenia można nazwać „zespołem ogólnego napięcia czynnościowego”, stanem przedchorobowym, ponieważ zmiany te stanowią niespecyficzną bazę dla rozwoju procesów patologicznych. Charakter rozwoju tych procesów zależy od wielu przyczyn – długości przebywania człowieka w strefie geopatycznej, siły negatywnego oddziaływania w danym miejscu, stanu układu immunologicznego i rezerw organizmu, obciążeń dziedzicznych itd.

Jeśli człowiek odpowiednio szybko opuści strefę geopatyczną, to wymienione symptomy znikają z reguły w ciągu miesiąca.

ZWIERZĘTA W STREFACH GEOPATYCZNYCH

Szczególnie czułe na działanie stref geopatycznych są zwierzęta hodowlane, unieruchomione przez człowieka w jednym miejscu np. konie w boksie, świnie w chlewie, krowy w oborze.

Zwierzęta te, jeśli miałyby prawo wyboru opuściłyby niekomfortowy rejon. Jeśli jednak skazuje się je na działanie promieniowania w jednym miejscu, z którego nie mogą się wydostać, bardzo cierpią, gdyż są znacznie bardziej wrażliwe niż człowiek.
Może się to objawiać poprzez najróżniejsze zaburzenia czynności poszczególnych narządów i systemów np. przewodu pokarmowego, zwiększoną skłonność do infekcji i zachorowań, brak apetytu, chudnięcie, podwyższoną nerwowość, ślepnięcie, poronienia, zniekształcone płody.

 • krowy- dają znacznie mniej mleka, ulegają łatwo zapaleniu gruczołu mlecznego, stają się niepłodne, dokucza im reumatyzm, zapalenia stawów, krowy nie kładą się.

 

 • konie - szybko chudną, pocą się , stają się bardzo nerwowe, kuleją, dostają kolki, chorują na reumatyzm mięśniowy, matowieje im sierść, w boksach są niespokojne, kopią i gryzą ogrodzenia, łykają powietrze, często nie mogą zajść w ciążę lub rodzą martwe płody.
 • psy -  niechętnie korzystają z legowisk ułożonych w strefach geopatycznych, układają się wtedy do snu tam, gdzie jest zdrowe miejsce, jeżeli nie ma wyboru -choruje.

 

 • kury- znoszą mniej jajek, w niektórych wypadkach aż o 40%, zapadają na częste infekcje wirusowe i bakteryjne, tracą pióra.
 • owce nie chcą dać zapędzić się do  zagrody, która znajduje się nad ciekami wód wgłębnych. Są to bardzo wrażliwe zwierzęta.

 

 • świnie - źle znoszą nie tylko promieniowanie geopatyczne, odgryzając sobie ogony ale także szkodliwe materiały budowlane, takie jak beton i cement, zapadają na znaną wielu rolnikom chorobę cementową.

Rośliny w strefach geopatycznych

Dawno zauważono, że w strefach  geopatycznych szczególnie dobrze rosną takie drzewa jak wierzba, olcha, osika, dąb, jesion, wiąz. Jednocześnie w takich miejscach choruje brzoza, lipa i większość drzew iglastych, pojawiają się na nich narośle, grzyby, gwałtownie zwiększa się ilość zwyrodnień, a przede wszystkim egzemplarzy o rozdwojonym pniu,  jabłoniom  przedwcześnie żółkną i opadają liście, a na pniach pojawiają się narośle nowotworowe. Śliwy i grusze w takich strefach szybko więdną i usychają. Często spotykana jest na takich drzewach jemioła. Zaciekawia fakt, że rosnące w strefach geopatycznych drzewa częściej niż inne ściągają na siebie uderzenia piorunów.

Na strefy geopatyczne ostro reagują krzewy owocowe. Porzeczka wygląda na osłabioną i nierozwiniętą w porównaniu ze swymi rówieśnicami rosnącymi poza strefą geopatyczną.  Strefy geopatyczne wpływają negatywnie na stan wielu gatunków roślin, co odbija się na słabym urodzaju. Na przykład urodzaj ziemniaków w granicach stref geopatycznych spada 2-3 krotnie, a kukurydzy 3-4 krotnie.
Zauważono spowolnione kiełkowanie nasion ogórków, fasoli, grochu, rzodkiewki i zbóż.

ZABEZPIECZENIA NATURALNE

 

posiadają naturalną częstotliwość drgań pola

 

magnetycznego Ziemi

 

 

 

aby wprowadzić jakis obiekt w rezonans

należy znać jego naturalną częstotliwość

drgań i dodać do niej taką samą

 

Antena "Radios",

Najpotężniejszą z technologii jest technologia Natury.

STREFĘ GEOPATYCZNĄ  można rozproszyć, zaburzając równowagę energetyczną jej plazmy a jednocześnie, poprzez swoiste "nastrojenie" całego "układu", zmienić częstotliwość drgań pola, Ma tu zastosowanie  zabezpieczenie nazwane przez jego twórcę - prof. dr Lecha Radwanowskiego -RADIOS. Radios  jest inspirowany naturą. To specyficzna spirala, działałająca jak antena:  odbiera instrukcje a jednoczesnie nadaje   sygnał wzorcowy  pola magnetycznego Ziemi.

Częstptliwość,  którą wytwarza spirala  wprowadza w rezonans znekształcone pole magnetyczne strefy nad ciekiem wód wgłębnych, dzięki czemu harmonizuje i przywraca  jej pierwotną  częstotliwość drgań pola magnetycznego ziemskiego.
Ta rezonansowa częstotliwość, nazywana jest  przez ks. prof. W. Sedlaka (który jest twórcą polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia) kwantowym złączem życia
 

Radios jest anteną w kształcie spirali Fibonacciego ,  wytwarza pole fraktale i energetyczne torusa, na którym zbudowany jest plan całego życia zarówno na poziomie atomowym, jak i na poziomie całej planety.

W antenie fraktalnej zastosowane  jest samopodobieństwo, tylko kształt fraktalny spirali Fibonacciego zapewnia doskonałe i poprawne działanie i może być zastosowany do zneutralizowania strefy geopatycznej.

Radios wymaga zainstalowania w pasie strefy geopatycznej, dostrojenia i trwałego zamocowania.

http://visualizingmath.tumblr.com/image/144069868016

https://www.wykop.pl/wpis/17720631/sajkoart-175-gif-geometria-torus-w-ruchu-%CA%96/

https://www.wykop.pl/wpis/17050053/gifnadzis-gif-71-sajkoart-mozna-obserwowac-%CA%96/

OTOCZAKI-

 

 

 

 

 

Siatka globalna

 

Od kilkudziesięciu  lat naukowcy i lekarze tacy jak: prof dr Lech J. Radwanowski,  dr Palm, dr Hartmann - kierownik zespołu badawczego dla geologii Towarzystwa Eberbach Waldbrunn Waldkatzenbach, badali oddziaływania środowiska na człowieka, a zwłaszcza podłoża budowli, materiałów budowlanych i instalacji.

Poniżej przedstawiam tłumaczenie części działu „Biologia budowli" z książki pt. „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego", który tłumaczy specyfikę promieniowania tzw. rusztu globalnego.  Autorem podręcznika jest  Ernest Neufert. Książkę tę w 1979 r. drukowano już jako 27 wydanie. Obecnie rozdział ten jest pominięty.

 

 

"Przez całą kulę ziemską ciągnie się tzw. siatka globalna, pochodząca z wypromieniowanych przez słońce fal stojących. Jej regularność przypisuje się także wg dr Hartmanna, promieniowaniu ziemskiemu, które pochodząc z wnętrza ziemi, po przejściu przez kryształy skorupy ziemskiej i odbite od pasów Van Allena,  ułożone jest w taką siatkę. Pasma siatki o szerokości około 20 cm są zorientowane magnetycznie od bieguna północnego do bieguna południowego. W obrębie środkowo-europejskim pasma siatki występują w odstępie osiowym, w tym kierunku około 2,50 m i prostopadle do niego w kierunku wschód-zachód w odstępie około, 2,0 m . Pasma te, a zwłaszcza ich pnukty węzłowe, okazały się fizjologicznie szkodliwe, co zostało dokładnie ustalone badaniami i poparte naukowo. Szkodliwość  jest znaczna przy długim i powtarzającym się pobycie nad nimi (łóżko). Przy czym, przestrzenie prostokątne odpowiadające przestrzeni między pasami, są bez widocznych, patogennych wpływów . Właściwie patogennymi, stają się punkty węzłowe siatki, nakładające się z zaburzeniami geologicznymi, takimi jak żyły wodne, uskoki i pęknięcia skorupy ziemskiej. Udowodnione to jest zwłaszcza przy żyłach wodnych, gdzie otrzymuje się efekt sumowania wpływów (rys. 3). Dlatego korzystnym jest przebywanie w niezapromieniowanych strefach, o powierzchni 1,80 X 2,30 m, między pasami sieci globalnej (rys. 4).

Wg Hartmana najradykalniejszym środkiem ochrony, jest przesunięcie łóżka ze strefy szkodliwej, a przede wszystkim z miejsc  skrzyżowań  z węzłami siatki (rys. 5).

Wg dr Palma przedstawiona siatka rusztu globalnego, mającą około 2,00 m X 2,50 m, jest siatką połówkową. Właściwa siatka będzie zatem siatką globalną w odstępach 4 — 5 m w kierunku magnetycznym płn.-płd. i 5 — 6 m w kierunku wschód — zachód na całej kuli ziemskiej. Co siódme pasmo tej siatki rusztu globalnego,  tworzy porządek drugiego stopnia o wielokrotnie silniejszym działaniu, a więc w odstępach 28-35 m i 35-42 m Pasmo drugiego stopnia ma szerokość ok. 0,50 m. Każde siódme pasmo drugiego rzędu w odstępach 7X35 = 250 m względnie 7X42 =- 300 m tworzy siatkę 3-go rzędu, o szerokości ok 1 m., zaznaczające się silniejszym zapromieniowaniem, przy czym węzły zaznaczają się najsilniejszym działaniem.

Z tego samego źródła wynika, że w Europie występują, odchylenia siatki do 15° od kierunków magnetycznych północ-południe i wschód--zachód. Stwierdzono to w badaniach amerykańskich na bardzo czułych filmach nakręconych z samolotu, na wysokości ponad 1000 m. Z tych zdjęć wynika, że są też skośne, przekątne ruszty globalne, biegnące z północnego wschodu na południowy zachód i północnego zachodu na południowy wschód (rys. 6), także w okresach siódemkowych . Ponadto informuje się, że przy orientacji rusztu globalnego były doniesienia o błędach z igłą magnetyczną o 1°-2°. Ze względu na wpływ nowoczesnych materiałów budowlanych, odchylenia te mogłyby powodować błędne naniesienie stref, a szczególnie obrzeża mają najsilniejsze patogenne działanie. Przy lokalizacji stref zapromieniowania, przyrządami radiestezyjnymi, wymaga się starannego uchwycenia wszystkich wpływów poprzez wielokrotne obchodzenie i kontrolę. Decydującymi wydają się być zdolności (talent) przy zapoznawaniu bądź odróżnianiu różnych pól i stref szkodliwości.(...)

 Główną szkodliwością stref patogennych stanowi dewitalizacja (tj. ogólne osłabienie sił życiowych), zakłócenia w pracy serca, nerek, krwiobiegu, oddychania, trawienia, przemiany materii, aż do ciężkich chronicznych schorzeń takich jak rak."

Marlena Sroczyńska

www.energienatury.pl

KONTAKT

tel: 602 59 59 05

mail: marlena.sroczynska@gmail.com